វីដេអូ

សហ​ភាព​អឺរ៉ុប​នឹង​សម្រេច​មុន​ដាច់​ឆ្នាំ២០១៨​រឿង​ពន្ធ​នាំ​អង្ករ​ខ្មែរ​ចូល​ផ្សារ​អឺរ៉ុប

2018-12-06

គណៈ​កម្មា​កា​រអឺរ៉ុប ដែល​ជា​ស្ថាប័ន​គ្រប់គ្រង​លើ​គោល​នយោបាយពាណិជ្ជកម្ម របស់​សហ​ភា​ព​អឺរ៉ុប នឹង​ធ្វើ​សេច​ក្តីស​ម្រេច​ចុង​ក្រោយនៅ​មុន​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៨​នេះ ថា​តើ​ត្រូវ​គិត​ពន្ធ​ពី​ការ​នាំ​អង្ករ​ចូល​ពី​កម្ពុជា​និង​មី​យ៉ាន់​ម៉ាដែរ​ឬ​យ៉ាង​ណា​នោះ​។  

ពាក្យ​គន្លឹះ
rfa tv rice eu export

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល