វីដេអូ

ពលរដ្ឋ​៦​សហគមន៍​ស្នើសុំ​ជួប​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ពិភាក្សា​ពី​គម្រោង​ផ្លូវ​អម​ផ្លូវ​

2017-03-15

ពលរដ្ឋ​៦​សហគមន៍​ស្នើសុំ​ជួប​អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ពិភាក្សា​ពី​គម្រោង​ផ្លូវ​អម​ផ្លូវ​រថភ្លើង

ពាក្យ​គន្លឹះ
railway problem in cambodia land dispute

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល