វីដេអូ

សន្លឹកឆ្នោត​ខ្ញុំ សិទ្ធិ​ខ្ញុំ ប្រទេស​ខ្ញុំ

2018-07-20

តើ​លោក​អ្នក​នាង​ទៅ​ចូលរួម​ការបោះឆ្នោត​ជាតិ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ២៩ ខែ​កក្កដា ដែរ​ឬទេ? តើ​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​លោកអ្នក​នាង​ទៅ​បោះឆ្នោត ឬ​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត? សូម​លោក​អ្នកនាង​ថត​ជា​វីដេអូ​ ដោយ​ឆ្លើយ​នូវ​សំនួរ​ទាំង​ពីរ​នេះ រួច​ផ្ញើ​មក​កាន់​អាស៊ីសេរី។ #សន្លឹកឆ្នោតខ្ញុំសិទ្ធិខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំ #MyVote2018

ពាក្យ​គន្លឹះ
myvote 2018 election

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល