វីដេអូ

​កិច្ច​សម្ភាសន៍​អំពី​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​របស់​ខ្មែរ​ក្រោម​

2015-12-29

​កិច្ច​សម្ភាសន៍​អំពី​កិច្ច​ប្រជុំ​កំពូល​របស់​ខ្មែរ​ក្រោម​

ពាក្យ​គន្លឹះ
khmer krom federation politic human rights

ព័ត៌មាន (2)
Share

Exmardy

ពេលនេះ ទូរទស្សន៍ voa rfa បានការពារ សិទ្ធមនុស្ស ហើយ។ ជាពិសេស កម្ពុជា លើ កណ្តាល និង ក្រោម ។ យុត្តិធម៌ គឺភាព ត្រឹមត្រូវ ។ ការ ពិត លែងលាក់បំបាំង បានទៀត ហើយ ។ តើ លោក ជុន ចន្ទ័បុត្រ អញ្ជើញ មកធ្វើ កាសែត ពេលណា ? ភាឝច្រើន លើសលប់ ឝំា ទ្រ ស្មារតី អត្ថបទ ដ៏អសា្ចរ្យ របស់ លោក ។

Dec 29, 2015 09:00 PM

Exmardy

ពី Phnom Penh cambodia

ជូនលោក ជុន ចន្ទ័បុត្រ កិច្ចសម្ភាសន៍ ជាមួយតំណាង ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ល្អ មានន័យគ្រប់គ្រាន់ហើ


។ បើខ្មែរមិនឈ្លោះគ្នា ខ្មំាង សត្រូវជិតខាង វាបរាជ័យ បាត់ទៅហើយ។ ់យោបល់ខ្ញំុ ធ្វើយ៉ាងណា ឲ យួន គោរព សិទ្ធិមនុស្សឫុ មានប្រជាធិបតេយ្យ នៅក្នុង ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ បើមាន ពហុបក្ស ដូច កម្ពុជា កណ្តាល ទឹកដី ខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម គឺជា របស់យើង ។ វប្បធម៌ អក្សរសាស្ត្រ សិល្បៈ ជា បញ្ហា សំខាន់ណាស់ ពិសេស រៀនខ្មែរ សរសេរខ្មែរ និយាយ ភាសា ខ្មែរ ឲ ច្បាស់ ដែលជា ភាសា កំណើត ។ បន្ទាប់មក រៀនភាសា អង់គ្លេស ។ ភាសា យួន ទុកជា រឿង ធម្មតា ។ ខ្ញំុ គិតថា កំុ ធ្វើគ្រូ លើ យួន យកកម្ពុជា ក្រោមបានហើយ ។ ពិភពលោក ក៏ដឹង ប្រទេស ក្នុង អាស៊ានក៏ដឹង ខ្មែរ លើ កណ្តាល ក្រោម ក៏ ដឹង ខ្មែរកម្ពុក្រោម ជារបស់ខ្មែរ ។ តើមានរឿងអ្វី ដែលយើង ត្រូវ ខ្វាយខ្វល់ ។ តើមានរឿងអ្វី ដែលត្រូវ ខ្លាច ។ គ្មាន នរណា ប្រទេសណា ហ៊ាន កែឈ្មោះ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទេ ។ យួន ប្រថុយលួច កែឈ្មោះ ទឹកដី ខ្មែរ កម្ពុជាក្រោម ព្រោះវា យល់ដឹង តិចតូចណាស់ ។ ខ្មែរ កណ្តាល។ C. By Ph.D in law

Dec 29, 2015 08:35 PM

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល