វីដេអូ

ការ​ព្រមាន​ដក​មន្ត្រី​អសកម្ម​របស់​លោក ហ៊ុន សែន​ជា​ប្រជា​ភិថុតិ

2019-12-18

​លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ព្រមានដកមន្ត្រីអសកម្ម ដែលចាំតែរាយការណ៍ និងបន្ទោសថ្នាក់ក្រោម ទុកមួយកន្លែង ព្រោះលោកចាត់ទុកថា មន្ត្រីប្រភេទនេះ មិនអាចជួយអភិវឌ្ឍជាតិឱ្យរីកចម្រើនបានឡើយ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
hun sen warns of removing inactive govt employees pedagogy reform

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល