វីដេអូ

លោក ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​តាម​ដាន​ករណី​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជួល​ដំឡើង​ថ្លៃ

2017-12-27

លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន​បញ្ជា​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​តាមដាន​ករណី​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ជួល​ដំឡើង​ថ្លៃ​ជួល​ផ្ទះ និង​ដំឡើង ​ថ្លៃ​ទឹក​ភ្លើង ​នៅ​ឆ្នាំ ២០១៨​។

ពាក្យ​គន្លឹះ
cambodia hun sen worker economy

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល