វីដេអូ

ស្ថានភាព​ពលរដ្ឋ​ប្រកប​របរ​រើស​សំរាម​ ពេល​ការ​រាតត្បាត​នៃជំងឺកូវីដ១៩

ប្រជាពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ដែល​រស់នៅ ​និង​ពឹងផ្អែក​លើ​គំនរ​សំរាម​ ថា​រដ្ឋាភិបាល​មិនសូវ​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ទៅ​ដល់​ពួកគេ​នោះ​ទេ​។ ពួកគាត់​ និង​មន្ដ្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​គូរ​តែ​យកចិត្ត​ទុកដាក់​ផ្ដល់​ជា​ស្បៀង​ដល់​ពួកគេ​។

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល