វីដេអូ

«បក្ស​កាន់​អំណាច បន្ដ​រៀបចំ​ទិវា៧​មករា​ ដើម្បី​ពង្វក់​ខ្មែរ​ឲ្យ​ដឹង​គុណ​វៀតណាម»

2020-01-06

មន្ត្រី​បក្ស​ប្រឆាំង​ថា​ បក្ស​កាន់​អំណាច​បន្ដ​រៀបចំ​ទិវា​៧មករា​ ដើម្បី​ពង្វក់​ខ្មែរ ឲ្យដឹង​គុណ​វៀតណាម​មិន​ចេះ​ចប់​។

ព័ត៌មាន (1)
Share

Bless the superpowers,UN,international law and ICC hold north Vietnam illegal war aggressive hold accountable

Cambodia Communist Party"CCP"is the worst party who created by north Vietnam"Ho Chi Minh" to take Cambodia and Laos as theirs.This n.Viet's ccp puppet try to bully and foully Cambodian next young generations after the killing fields era ended"1970-1979 till today".This n.nv's ccp poppet govm't try to wipe out Cambodia from the world map by reminding the young Cambodians next generation to thankful to n.Vietcong invaded of Cambodia in 1979-1993 as liberated rather than say the word of invasion,war looting,war discrimination,war aggression,war territory plunder,pillaging,war criminal conspiracy,war crime to wipe out other race,nationality,war crime against humanity and war crime to wipe out Cambodian from the world map.

Jan 10, 2020 12:48 PM

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល