វីដេអូ

«ការ​កែ​ប្រែ​ច្បាប់​ការងារ​ត្រង់​មាត្រា​១៤៤​ថ្មី នឹង​បាត់​ប្រយោជន៍​កម្មករ»

2020-01-14

សហជីព​និង​កម្មករ ថា​ការ​កែ​ប្រែ​ច្បាប់​ការងារ​ត្រង់​មាត្រា​១៤៤​ថ្មី នឹង​បាត់​ប្រយោជន៍​កម្មករ។

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល