វីដេអូ

គ្រួសារសកម្មជន មាតាធម្មជាតិខកចិត្ត ដែលតុលាការមិន...

មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល និង​អ្នកឃ្លាំមើល​បរិស្ថាន​យល់​ឃើញ​ថា យុវជន​ចលនា​មាតា​ធម្មជាតិ បាន​បំពេញ​ភារកិច្ច​ជា​ពលរដ្ឋ​ល្អ រួមចំណែក​ជួយ​រដ្ឋាភិបាល​ច្រើន​ក្នុង​ការ​ឃ្លាំមើល និង​ការពារ​បរិស្ថាន ដែល​អាជ្ញាធរ​រដ្ឋាភិបាល​ពុំគួរ​ចាប់ចង​ពួកគេ​នោះ​ទេ។ តើ​ក្រុម​គ្រួសារ​សកម្មជន​ទាំង​នេះ និង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ដែល​កំពុង​ជាប់​បណ្ដឹង​និង​ក្ដីក្ដាំ​នៅ​តុលាការ យល់​ឃើញ​យ៉ាង​ណា​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ?

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល