វីដេអូ

សម្ភាសលោក គឹម សុខ ស្តីពីប្រសិទ្ធភាពនៃកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច របស់លោកហ៊ុន សែន

2019-03-28

សម្ភាសលោក គឹម សុខ ស្តីពីប្រសិទ្ធភាពនៃកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច របស់លោកហ៊ុន សែន

ពាក្យ​គន្លឹះ
kim sok hun sen economics reform effectiveness

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល