វីដេអូ

តួនាទីសង្គមស៊ីវិល និងកាតព្វកិច្ចរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការផ្តល់ជំនួយសង្គមចែកជូនពលរដ្ឋ

ការ​រីករាល​ដាល​ជំងឺ​កូវីដ-១៩ ក្នុង​សហគមន៍​ជា​លើក​ទី៣ រហូត​រដ្ឋាភិបាល​បិទ​ខ្ទប់​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​តំបន់​ខ្លះ​នោះ បណ្ដាល​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​មួយចំនួន​ផ្ទុះ​ការ​តវ៉ា​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដោយសារ​ការ​ខ្វះខាត​ស្បៀង​អាហារ។ ពលរដ្ឋ​នាំ​គ្នា​ដង្ហោយ​រក​សុំ ជំនួយ​សង្រ្គោះ​បន្ទាន់ គ្រា​ដែល​ពួកគាត់​បាត់បង់​ចំណូល និង​សុំ​ឱ្យ​ផ្អាក​សង​បំណុល​ធនាគារ ខ្លះ​ទៀត ស្នើ​សុំបញ្ចុះ​ថ្លៃទឹក​ថ្លៃភ្លើង និង​ស្នើ​សុំ​បញ្ចុះ​ថ្លៃ​បន្ទប់​ជួល​ជាដើម។ តើ​រដ្ឋាភិបាល​និង​សង្គមស៊ីវិល​មាន​ភារកិច្ច​អ្វី​ខ្លះ ដើម្បី​ជួយ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​នោះជូនពលរដ្ឋបាន?

ពាក្យ​គន្លឹះ
covid19 economy

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល