វីដេអូ

សហភាព​អឺរ៉ុប​នឹង​ពិចារណា​ឡើង​វិញ​ចំពោះ​ការ​ផ្ដល់​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ឲ្យ​កម្ពុជា

2018-05-01

សហភាព​អឺរ៉ុប​នឹង​ពិចារណា​ឡើង​វិញ​ចំពោះ​ការ​ផ្ដល់​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ឲ្យ​កម្ពុជា ក្រោម​កម្មវិធី "អ្វីៗ​ទាំង​អស់​លើកលែង​តែ​អាវុធ" ឬ Everything But Arms ក្រោយ​បេសកកម្ម​ស្វែងរក​ការពិត​នៅ​កម្ពុជា នៅ​ខែ​មិថុនា​ខាងមុខនេះ។

ពាក្យ​គន្លឹះ
politics economy everything but arms eu cambodia

ព័ត៌មាន (0)
Share

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល