វីដេអូ

ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ទំនប់​ទឹក​វៀតណាម​ចំពោះ​អ្នក​ភូមិ​នៅ​រតនគិរី

ការ​បញ្ចេញ​ទឹក​ពី​ទំនប់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​គ្រោះ​មហន្តរាយ​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ​​ក្នុង​ខែត្រ​រតនគិរី។ (2009-02-25)

វីដេអូ​ថ្មីៗ

វីដេអូ​ដែល​គេ​មើល​ច្រើន​ជាង​គេ

គេហទំព័រ​ទាំងមូល